Gedicht

Hermann Hesse: ‘Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben’


Stadia

Zoals elke bloem verwelkt en iedere jeugd
voor ouderdom wijkt, bloeit elke levensfase,
bloeit iedere wijsheid ook, en heeft elke deugd
zijn tijd en kan niet eeuwig duren.
Het hart moet bij iedere levensroep
bereid tot afscheid zijn en nieuw beginnen
om zich dapper en zonder spijt
te wijden aan andere, nieuwe dingen.
Bekoring schuilt in elk nieuw beginnen
dat ons beschermt en leven helpt.

Blijmoedig moeten we alle stadia doorlopen
en niet blijven hangen als aan een vaderland.
De wereld wil ons niet kluisteren en benauwen,
maar tree voor tree verheffen en verruimen.
Nauwelijks thuis in eigen levenskring
genoeglijk ingeburgerd, of er dreigt verslappen.
Alleen wie bereid is te vertrekken en te reizen
kan zich aan de verlammende sleur ontrukken.

En ook al zal het stervensuur misschien
ons nog nieuwe ruimten schenken,
de roep van het leven zal nooit zwijgen…..
Vooruit dan, hart, neem afscheid en wordt gezond!

Uit: De kunst van het ouder worden, van Hermann Hesse – vertaling Evert van Leerdam

Copyright © 2024 Shinrin Yoku Academy · Theme by 17th Avenue