Algemene voorwaarden

 
Reserverings- en betalingsvoorwaarden

Opleidingen

 • Na inschrijving via het aanmeldingsformulier op deze website, bepaalt de Academy op basis van je motivatie en achtergrond of één van de 18 beschikbare plaatsen voor jou is. Bij goedkeuring ontvang je een bevestigingsmail. Op dat moment is je reservering definitief en ben je verplicht aan onderstaande betalingsvoorwaarden te voldoen.
 • Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt op bankrekening NL26 TRIO 0197 9191 46 tnv Shinrin Yoku Academy, onder vermelding van je naam en het factuurnummer. Indien de betaling na 14 dagen niet is voldaan, heeft de Shinrin Yoku Academy het recht je gereserveerde plek te laten vervallen. 
 • De factuur ontvang je samen met (of zo snel mogelijk na) onze bevestigingsmail.

Workshops en Day Retreats

 • Aanmelden en betalen gebeurt rechtstreeks via de site. Vanaf het moment dat je hebt geboekt en betaald is jouw reservering definitief. 

Workshops op verzoek (bosbad / wildplukken)

 • Na aanvraag ontvang je een offerte op maat. Na je bevestiging in de mail ontvang je een aanbetalingsfactuur van 50% van het totaalbedrag. Na betaling van deze factuur is de reservering definitief.  
 • Na afloop van de workshop ontvang je de factuur voor het restbedrag. 

(Online) cursussen

 • Aanmelden en betalen gebeurt rechtstreeks via de site. Vanaf het moment dat je hebt geboekt en betaald is jouw deelname definitief. 

Individuele begeleiding

 • Cliënten ontvangen na de intake dan wel na afronding van het traject de factuur met een betalingstermijn van twee weken.

Annuleringsvoorwaarden

Opleiding

Jaaropleiding tot Gids Shinrin Yoku

Voor de jaaropleiding geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf het moment dat onze bevestigingsmail is verstuurd.

 • Annulering door deelnemer: bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de opleiding ben je alleen € 125,- administratiekosten verschuldigd. Bij annulering korter dan 10 weken voor aanvang van de opleiding wordt geen restitutie meer verleend. Bij het afbreken van de studie gedurende het opleidingsjaar wordt geen restitutie van het lesgeld verleend.
 • Annulering door Academy: de Shinrin Yoku Academy behoudt zich het recht voor om, zowel tijdens als voor aanvang van de opleiding, deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname als daar aanleiding toe bestaat. Indien een deelnemer tijdens het opleidingsjaar wordt uitgesloten van verdere deelname aan de opleiding, is de Academy geen restitutie van het lesgeld verschuldigd.
 • Annulering bij calamiteiten: bij ziekte van de docent (Natascha Boudewijn) of andere calamiteiten wordt bekeken wat de beste oplossing is. De opleidingsdag kan via een volwaardig online alternatief worden aangeboden dan wel worden verplaatst naar een andere datum.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): opleidingsdagen worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over. Er wordt een alternatief geboden via een volwaardig online alternatief dan wel een nieuwe datum voor de lesdag geprikt, waarbij de agenda van de docent leidend is.
 • Annulering bij extreme omstandigheden (bijvoorbeeld Covid-19): de Academy zorgt voor een volwaardig online alternatief om de lesdag door te kunnen laten gaan.

Workshops

 • Door deelnemer: eenmaal geboekte en betaalde workshops kunnen niet worden geannuleerd. Wel kan jouw plaats worden doorgegeven aan een bekende; stel ons daar dan uiterlijk één dag van te voren van op de hoogte via het mailadres van de betreffende gids shinrin yoku (zie de bevestigingsmail die je na boeking hebt ontvangen) of via info@shinrin-yoku.nl.
 • Bij calamiteiten: bij ziekte van de docent of andere calamiteiten, wordt de workshop verplaatst naar een andere datum. Als de nieuwe datum voor de deelnemer niet goed uitkomt, kan deze ervoor kiezen het geld terug te ontvangen.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C) en overige extreme omstandigheden (Covid-19) workshops worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.

Workshops op verzoek (bosbad / wildplukken)

 • Annulering door opdrachtgever: bij annulering langer dan 4 weken voor de afgesproken datum, ben je alleen € 80,- administratiekosten verschuldigd en wordt de aanbetaling teruggestort. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang wordt geen restitutie van de aanbetaling meer verleend.
 • Annulering bij calamiteiten: bij ziekte van de workshopbegeleider, of bij andere calamiteiten, kan de workshop in overleg worden verplaatst naar een andere datum. Indien dit niet mogelijk is voor de opdrachtgever, wordt het aanbetaalde bedrag gerestitueerd.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C) en overige extreme omstandigheden (covid-19): de workshop wordt geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over. In overleg wordt een andere datum geprikt dan wel het aanbetaalde bedrag gerestitueerd.

(Online) cursussen

 • Door deelnemer: eenmaal geboekte en betaalde cursussen kunnen niet worden geannuleerd.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemers aan de workshops en jaaropleiding wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook van deelnemers zelf wordt verwacht dat zij de informatie van andere deelnemers vertrouwelijk behandelen. Wat binnen de groep wordt gezegd, blijft binnen de groep.


Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid / Disclaimer

Deelnemers aan onze workshops en jaaropleiding verklaren zich bij deelname akkoord dat de Shinrin Yoku Academy© dan wel de docent, Gids of begeleider als organisator van de activiteit cq sessie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele geleden schade.

De Shinrin Yoku Academy in de persoon van Natascha Boudewijn onthoudt zich nadrukkelijk van het geven van medische informatie of adviezen. Een ieder is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. Als je hulp of persoonlijk advies nodig hebt, dien je eerst je huisarts of andere deskundige te raadplegen. De Shinrin Yoku Academy in de persoon van Natascha Boudewijn kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheid en mogelijke gevolgen ontstaan door deelname aan Academy-activiteiten en/of het gebruik van Academy- producten.

 • Onze Forest Essences© zijn voedingssupplementen en geen vervanging voor gevarieerde voeding en een gezonde leefstijl. Neem bij klachten altijd eerst contact op met je huisarts. De werking van Bach bloesem-essences – en dus ook van Forest Essences© – is niet wetenschappelijk bewezen. Gebruik van de essences is altijd geheel op eigen risico.
 • Gebruik van geleide visualisaties en onze boeken is altijd geheel op eigen risico. Wij raden diegenen die lijden aan psychoses af om deel te nemen aan de jaaropleiding, omdat we werken met innerlijke reizen, geleide visualisaties, ceremonies en rituelen.

Bovenstaande geldt voor iedereen die werkzaam is onder de vlag van de Shinrin Yoku Academy, dus ook voor de teamleden die op afroepbasis activiteiten begeleiden: Rachel de Vries en Jacqueline Stammeijer.


Copyright en eigendomsrecht

Het is nadrukkelijk niet toegestaan onze teksten, beeld, huisstijl, diensten en producten over te nemen dan wel te kopiëren.

Van de teksten en het beeld op deze website, de huisstijl, al het online en offline studiemateriaal en van alle oefeningen, visualisaties, meditaties en Forest Essences© ligt het copyright bij Natascha Boudewijn van de Shinrin Yoku Academy ©. Dat geldt ook voor de inhoud van Het kleine shinrin-yoku boek (zoals aldaar vermeld) en voor alle activiteiten die door de Academy worden en sinds de opening in 2018 zijn gegeven. Dit houdt in dat niets uit dit materiaal aan derden mag worden doorgegeven of worden verspreid zonder de nadrukkelijke toestemming van Natascha Boudewijn. Deelnemers aan onze activiteiten en gebruikers van onze producten verklaren zich bij deelname akkoord met dit copyright en het intellectuele eigendomsrecht.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan de teksten van deze algemene voorwaarden over te nemen in eigen publicaties, online of offline.


Shinrin Yoku Academy©
Natascha Boudewijn
Generaal Spoorlaan 38 / 2252 TB / Voorschoten
Kamer van Koophandel Den Haag 27346072
Btw-id: NL002039697B50
Triodosbank: NL26 TRIO 0197 9191 46 tnv Shinrin Yoku Academy

Copyright © 2024 Shinrin Yoku Academy · Theme by 17th Avenue