Algemene voorwaarden

 
Reserverings- en betalingsvoorwaarden

Workshops

 • Aanmelden en betalen gebeurt rechtstreeks via de site. Vanaf het moment dat je hebt geboekt en betaald is jouw reservering definitief.

Opleidingen

 • Na inschrijving via het aanmeldingsformulier op deze website, bepaalt de Academy of je inderdaad mee kunt doen met de jaaropleiding. Bij goedkeuring ontvang je een bevestigingsmail. Op dat moment is je reservering definitief en ben je verplicht aan onderstaande betalingsvoorwaarden te voldoen.
 • Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt op bankrekening NL26 TRIO 0197 9191 46 tnv Greendelicious, onder vermelding van je naam en het factuurnummer. Indien de betaling na 14 dagen niet is voldaan, heeft de Shinrin Yoku Academy het recht je gereserveerde plek te laten vervallen.
 • De factuur ontvang je samen met (of zo snel mogelijk na) onze bevestigingsmail.

Individuele begeleiding

Cliënten ontvangen na het gesprek of na het afronden van het begeleidingsprogramma de factuur met een betalingstermijn van twee weken.


Annuleringsvoorwaarden

Opleidingen

Voor de opleidingen geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf het moment dat onze bevestigingsmail is verstuurd.

 • Annulering door deelnemer: bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de opleiding ben je alleen 80 euro administratiekosten verschuldigd. Daarna wordt geen restitutie meer verleend.
 • Annulering bij calamiteiten: bij ziekte van de docent (Natascha Boudewijn) of andere calamiteiten wordt de opleidingsdag verplaatst naar een andere datum. Dat gaat zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers: als minimaal de helft van de groep op de alternatieve datum kan, gaat die datum door.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): opleidingsdagen worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.

Workshops

 • Door deelnemer: eenmaal geboekte en betaalde workshops kunnen niet worden geannuleerd. Wel kan jouw plaats worden doorgegeven aan een bekende; stel ons daar dan uiterlijk één dag van te voren van op de hoogte via info@shinrin-yoku.nl (of 06 – 206 137 62).
 • Bij calamiteiten: bij ziekte van de docent of andere calamiteiten, wordt de workshop verplaatst naar een andere datum. Als de nieuwe datum voor de deelnemer niet goed uitkomt, kan deze ervoor kiezen het geld terug te ontvangen.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): workshops worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.

Individuele begeleiding

 • Door cliënt: annulering van een sessie is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang. Stel Natascha Boudewijn via mail (natascha@shinrin-yoku.nl) dan wel telefonisch op de hoogte: 06 – 206 137 62. Als de annulering korter dan 2 werkdagen van te voren wordt doorgegeven worden de kosten voor de sessie berekend.
 • Bij calamiteiten: bij ziekte van Natascha Boudewijn of andere calamiteiten, wordt de afspraak in overleg met cliënt verplaatst naar een andere datum.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): begeleidingssessies worden geannuleerd en in overleg met cliënt naar een andere datum verplaatst. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemers aan de workshops en opleidingen en cliënten van de individuele begeleiding wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook van deelnemers zelf wordt verwacht dat zij de informatie van andere deelnemers vertrouwelijk behandelen. Wat binnen de groep wordt gezegd, blijft binnen de groep.


Verantwoordelijkheid

Deelnemers aan workshops en opleidingen en cliënten van de individuele begeleiding verklaren zich bij deelname akkoord dat de Shinrin Yoku Academy© dan wel de docent of begeleider als organisator van de activiteit cq sessie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele geleden schade.


Copyright en eigendomsrecht

Van de teksten en het beeld op deze website, de huisstijl, al het online en offline studiemateriaal en van alle oefeningen, visualisaties, meditaties, ligt het copyright bij Natascha Boudewijn van de Shinrin Yoku Academy © . Dat geldt ook voor de inhoud van Het kleine shinrin-yoku boek (zoals aldaar vermeld) en voor de workshops en opleidingen die door de Academy worden gegeven. Dit houdt in dat niets uit dit materiaal aan derden mag worden doorgegeven zonder de nadrukkelijke toestemming van Natascha Boudewijn. Deelnemers aan workshops en opleidingen verklaren zich bij deelname akkoord met dit copyright en het intellectuele eigendomsrecht.


Shinrin Yoku Academy©
Natascha Boudewijn
Generaal Spoorlaan 38 / 2252 TB / Voorschoten
Kamer van Koophandel Den Haag 27346072
BTW nummer NL 1816.12.616.B01
Triodosbank: NL26 TRIO 0197 9191 46 tnv Shinrin Yoku Academy

Copyright © 2020 Shinrin Yoku Academy