Algemene voorwaarden

Reserverings- en betalingsvoorwaarden

Workshops

  • Aanmelden en betalen gebeurt rechtstreeks via de site. Vanaf het moment dat je hebt geboekt en betaald is jouw reservering definitief.

Jaaropleiding

  • Na inschrijving via het aanmeldingsformulier op deze website, bepaalt de Academy of je inderdaad mee kunt doen met de jaaropleiding. Bij goedkeuring ontvang je een bevestigingsmail. Op dat moment is je reservering definitief en ben je verplicht aan onderstaande betalingsvoorwaarden te voldoen.
  • Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt op bankrekening NL26 TRIO 0197 9191 46 tnv Greendelicious, onder vermelding van je naam en het factuurnummer. Indien de betaling na 14 dagen niet is voldaan, heeft de Shinrin Yoku Academy het recht je gereserveerde plek te laten vervallen.
  • De factuur ontvang je samen met (of zo snel mogelijk na) onze bevestigingsmail.

Annuleringsvoorwaarden

Jaaropleiding

Voor de jaaropleiding geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf het moment dat onze bevestigingsmail is verstuurd.

  • Annulering door deelnemer: bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de opleiding ben je alleen 50 euro administratiekosten verschuldigd. Daarna wordt geen restitutie meer verleend.
  • Annulering bij calamiteiten: bij ziekte van de docent (Natascha Boudewijn) of andere calamiteiten wordt de opleidingsdag verplaatst naar een andere datum. Dat gaat zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers: als minimaal de helft van de groep op de alternatieve datum kan, gaat die datum door.
  • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): opleidingsdagen worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.

Workshops en Retreats

  • Door deelnemer: eenmaal geboekte en betaalde workshops en retreats kunnen niet worden geannuleerd. Wel kan jouw plaats worden doorgegeven aan een bekende; stel ons daar dan uiterlijk één dag van te voren van op de hoogte via info@shinrin-yoku.nl (of 06 – 206 137 62).
  • Bij calamiteiten: bij ziekte van de docent of andere calamiteiten, wordt de workshop of retreat verplaatst naar een andere datum. Als de nieuwe datum voor de deelnemer niet goed uitkomt, kan deze ervoor kiezen het geld terug te ontvangen.
  • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): workshops en retreats worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemers aan de workshops en opleiding wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook van deelnemers zelf wordt verwacht dat zij de informatie van andere deelnemers vertrouwelijk behandelen. Wat binnen de groep wordt gezegd, blijft binnen de groep.

Copyright en eigendomsrecht

Van al het online en offline studiemateriaal en van alle oefeningen, visualisaties, meditaties, ligt het copyright bij Natascha Boudewijn. Dit houdt in dat niets uit dit materiaal aan derden mag worden doorgegeven zonder de nadrukkelijke toestemming van Natascha Boudewijn.

Shinrin Yoku Academy
Natascha Boudewijn
Generaal Spoorlaan 38 / 2252 TB / Voorschoten
Kamer van Koophandel Den Haag 27346072
BTW nummer NL 1816.12.616.B01
Triodosbank: NL26 TRIO 0197 9191 46 tnv Greendelicious

Copyright © 2019 Shinrin Yoku Academy