Algemene voorwaarden

 
Reserverings- en betalingsvoorwaarden

Opleidingen

 • Na inschrijving via het aanmeldingsformulier op deze website, bepaalt de Academy of je inderdaad mee kunt doen. Bij goedkeuring ontvang je een bevestigingsmail. Op dat moment is je reservering definitief en ben je verplicht aan onderstaande betalingsvoorwaarden te voldoen.
 • Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt op bankrekening NL26 TRIO 0197 9191 46 tnv Shinrin Yoku Academy, onder vermelding van je naam en het factuurnummer. Indien de betaling na 14 dagen niet is voldaan, heeft de Shinrin Yoku Academy het recht je gereserveerde plek te laten vervallen. 
 • De factuur ontvang je samen met (of zo snel mogelijk na) onze bevestigingsmail.

Workshops

 • Aanmelden en betalen gebeurt rechtstreeks via de site. Vanaf het moment dat je hebt geboekt en betaald is jouw reservering definitief. 

Workshops op verzoek (bosbad / wildplukken)

 • Na aanvraag ontvang je een offerte op maat. Na je bevestiging in de mail ontvang je een aanbetalingsfactuur van 50% van het totaalbedrag. Na betaling van deze factuur is de reservering definitief.  
 • Na afloop van de workshop ontvang je de factuur voor het restbedrag. 

Online cursussen

 • Aanmelden en betalen gebeurt rechtstreeks via de site. Vanaf het moment dat je hebt geboekt en betaald is jouw deelname defintief. 

Individuele begeleiding

 • Cliënten ontvangen na de intake dan wel na afronding van het traject de factuur met een betalingstermijn van twee weken.

Annuleringsvoorwaarden

Opleidingen

Voor de opleidingen geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf het moment dat onze bevestigingsmail is verstuurd.

 • Annulering door deelnemer: bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de opleiding ben je alleen € 80,- administratiekosten verschuldigd. Bij annulering korter dan 10 weken voor aanvang van de opleiding wordt geen restitutie meer verleend.
 • Annulering door Academy: de Shinrin Yoku Academy behoudt zich het recht voor om, zowel tijdens als voor aanvang van haar opleidingen, deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname als daar aanleiding toe bestaat.
 • Annulering bij calamiteiten: bij ziekte van de docent (Natascha Boudewijn) of andere calamiteiten wordt de opleidingsdag verplaatst naar een andere datum. Dat gaat zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers: als minimaal 4 deelnemers van de groep op de alternatieve datum kunnen, gaat die datum door.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): opleidingsdagen worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.
 • Annulering bij extreme omstandigheden: de Academy zorgt altijd voor een alternatieve vorm om de lesdagen door te kunnen laten gaan. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van de lesdag in een online leeromgeving.

Workshops

 • Door deelnemer: eenmaal geboekte en betaalde workshops kunnen niet worden geannuleerd. Wel kan jouw plaats worden doorgegeven aan een bekende; stel ons daar dan uiterlijk één dag van te voren van op de hoogte via het mailadres van de betreffende gids shinrin yoku (zie de bevestigingsmail die je na boeking hebt ontvangen) of via info@shinrin-yoku.nl.
 • Bij calamiteiten: bij ziekte van de docent of andere calamiteiten, wordt de workshop verplaatst naar een andere datum. Als de nieuwe datum voor de deelnemer niet goed uitkomt, kan deze ervoor kiezen het geld terug te ontvangen.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C) en overige extreme omstandigheden: workshops worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.

Workshops op verzoek (bosbad / wildplukken)

 • Annulering door opdrachtgever: bij annulering langer dan 4 weken voor de afgesproken datum, ben je alleen € 80,- administratiekosten verschuldigd en wordt de aanbetaling teruggestort. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang wordt geen restitutie van de aanbetaling meer verleend.
 • Annulering bij calamiteiten: bij ziekte van de workshopbegeleider, of bij andere calamiteiten, kan de workshop in overleg worden verplaatst naar een andere datum. Indien dit niet mogelijk is voor de opdrachtgever, wordt het aanbetaalde bedrag gerestitueerd.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C) en overige extreme omstandigheden: de workshop wordt geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over. In overleg wordt een andere datum geprikt dan wel het aanbetaalde bedrag gerestitueerd.

Online cursussen

 • Door deelnemer: eenmaal geboekte en betaalde cursussen kunnen niet worden geannuleerd.

Individuele begeleiding

 • Door cliënt: annulering van een sessie is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang. Stel Natascha Boudewijn via mail (natascha@shinrin-yoku.nl) op de hoogte. Als de annulering korter dan 2 werkdagen van te voren wordt doorgegeven worden de kosten voor de sessie berekend.
 • Bij calamiteiten: bij ziekte van Natascha Boudewijn of andere calamiteiten, wordt de afspraak in overleg met cliënt verplaatst naar een andere datum.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): begeleidingssessies worden geannuleerd en in overleg met cliënt naar een andere datum verplaatst. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemers aan de workshops en opleidingen en cliënten van de individuele begeleiding wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook van deelnemers zelf wordt verwacht dat zij de informatie van andere deelnemers vertrouwelijk behandelen. Wat binnen de groep wordt gezegd, blijft binnen de groep.


Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Deelnemers aan workshops, Bosbad op verzoek, opleidingen en online cursussen, alsmede cliënten van de individuele begeleiding verklaren zich bij deelname akkoord dat de Shinrin Yoku Academy© dan wel de docent, Gids of begeleider als organisator van de activiteit cq sessie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele geleden schade.


Copyright en eigendomsrecht

Van de teksten en het beeld op deze website, de huisstijl, al het online en offline studiemateriaal en van alle oefeningen, visualisaties, meditaties, ligt het copyright bij Natascha Boudewijn van de Shinrin Yoku Academy ©. Dat geldt ook voor de inhoud van Het kleine shinrin-yoku boek (zoals aldaar vermeld) en voor de workshops en opleidingen die door de Academy worden gegeven. Dit houdt in dat niets uit dit materiaal aan derden mag worden doorgegeven of worden verspreid zonder de nadrukkelijke toestemming van Natascha Boudewijn. Deelnemers aan workshops en opleidingen verklaren zich bij deelname akkoord met dit copyright en het intellectuele eigendomsrecht.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan de teksten van deze algemene voorwaarden over te nemen in eigen publicaties, online of offline.


Disclaimer

De Shinrin Yoku Academy in de persoon van Natascha Boudewijn onthoudt zich nadrukkelijk van het geven van medische informatie of adviezen. Een ieder is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. Als je hulp of persoonlijk advies nodig hebt, dien je een huisarts, medisch specialist of andere deskundige te raadplegen. De Shinrin Yoku Academy in de persoon van Natascha Boudewijn kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheid en mogelijke gevolgen ontstaan door individuele begeleiding, deelname aan workshops, opleidingen, de online cursus, het lezen van onze boeken of het gebruik van onze Forest Essences. De werking van Bach bloesem-essences – en dus ook van de Forest Essences – is niet wetenschappelijk onderzocht.

Bovenstaande geldt voor iedereen die werkzaam is onder de vlag van de Shinrin Yoku Academy, dus ook voor de teamleden die op afroepbasis workshops begeleiden: Mariska Slappendel en Jacqueline Stammeijer.


Shinrin Yoku Academy©
Natascha Boudewijn
Generaal Spoorlaan 38 / 2252 TB / Voorschoten
Kamer van Koophandel Den Haag 27346072
Btw-id: NL002039697B50
Triodosbank: NL26 TRIO 0197 9191 46 tnv Shinrin Yoku Academy

Copyright © 2020 Shinrin Yoku Academy