Data opleidingsjaar 2019-2020

Met het oog op de benodigde rust en stilte op het landgoed vinden de modules op donder- en vrijdagen (en dus niet in de weekends) plaats

Module Data groep I Data groep II Data groep III
  Vrijdag Donderdag Vrijdag
  VOL VOL VOL
1. 4 oktober 2019 10 oktober 2019 25 oktober 2019
2. 15 november 2019 21 november 2019 29 november 2019
3. 27 december 2019 9 januari 2020 3 januari 2020
4. 31 januari 2020 13 februari 2020 7 februari 2020
5. 20 maart 2020 2 april 2020 27 maart 2020
6. 1 mei 2020 7 mei 2020 15 mei 2020
7. 12 juni 2020 25 juni 2020 19 juni 2020
8. 4 september 2020 10 september 2020 11 september 2020

Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de schoolvakanties in Nederland en België. Echter, de modules mochten ook niet te ver afwijken van de data van de Keltische jaarfeesten, die immers de rode draad vormen in deze opleiding. Het was helaas niet te voorkomen dat een enkele module toch in een schoolvakantie valt, maar dan is het altijd aan de randen. Om het certificaat van Gids Shinrin Yoku te behalen, dien je aan alle modules volledig en in je eigen groep deel te nemen. Zie ook onder het kopje ‘Certificering en praktijkexamen’ hierboven.  

Copyright © 2024 Shinrin Yoku Academy · Theme by 17th Avenue